Jaarrekeningen

Een goede, overzichtelijke jaarrekening is belangrijk. Om inzicht te krijgen in uw bedrijf. Maar ook omdat anderen ernaar vragen. De bank bijvoorbeeld, als u een krediet wilt aanvragen. Of de Belastingdienst of een nieuwe leverancier. Wij verzorgen uw jaarrekening graag voor u. Hieronder leest u onze werkwijze.

Planning en rapportage
Voordat we aan het werk gaan, maken we een planning. De planning van de werkzaamheden stellen we op in overleg met u. Ook maken we afspraken over terugkoppelmomenten en de wijze van rapporteren.

Opstellen jaarrekening
De jaarrekening bestaat niet alleen uit cijfers. U ontvangt ook een nadere analyse van de financiële positie van uw onderneming. Ook krijgt u een overzicht van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode. Of in vergelijking met de gemiddelde branchecijfers. Zo ziet u snel op welke punten u moet bijsturen om uw ondernemersdoelstellingen te behalen.

Bespreking
Wij kennen uw business. Graag denken we met u mee over verbeteringen van uw bedrijfsvoering. De bespreking van de jaarrekening speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met u analyseren we de cijfers en ontwikkelingen door. We bekijken de vooruitzichten, begrotingen en budgetten. Daarna bespreken we de toekomstige stappen. Een jaarrekening is immers niet alleen een cijfermatige weergave van het afgelopen jaar. Het is ook een basis voor het nemen van beslissingen over de toekomst van uw onderneming.

Facturering
U ontvangt maandelijks een factuur voor de werkzaamheden die zijn verricht – tenzij we hierover andere afspraken maakten. Zo spreidt u de kosten.