Foutieve voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2011

De fiscus heeft grove fouten gemaakt bij de automatische berekening van de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting.  Belastingbetalers kregen onterecht een vordering van de Belastingdienst. Andere ontvingen onterecht geld van de fiscus.

Het gaat om een grootschalige fout van de Belastingdienst met de automatische algemene heffingskorting. De heffingskorting zou bij gezinnen waarbij slechts een van de partners werkt, niet goed zijn ingesteld.

Gezinnen die een verkeerde aangifte ontvangen hebben, hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij zullen zo snel mogelijk een brief van De Belastingdienst ontvangen. Het onterecht gestorte of geïnde geld zal weer worden teruggevorderd of gestort worden door de fiscus.