Bijtelling privé gebruik auto bijna niet meer te ontlopen

Indien u of uw werknemer rijdt met de auto van de zaak dan zijn de gereden woon-werkverkeer kilometers niet langer zakelijke kilometers maar privékilometers. Hierdoor krijgen u en uw werknemers dus sneller te maken met een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak per 1 januari 2013.  Maar wat wordt er verstaan onder woon- werkverkeer ?

 Woon-werkverkeer
Voor de definitie van woon-werkverkeer is (toch) aangesloten bij de definitie die voor de omzetbelasting geldt. Het gaat om (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (een of meer dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres als woonwerkverkeer kwalificeren. Om ook rekening te houden met situaties waarin sprake is van meerdere werkplaatsen worden elementen uit de loon- en inkomstenbelasting opgenomen in de definitie. Vanaf 2013 geldt:

  • Iedere reis tussen de woning of verblijfplaats en de overeengekomen vaste werkplaats(en) is in beginsel woon-werkverkeer. Als geen vaste werkplaats is overeengekomen, kwalificeren alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres als woon-werkverkeer.
  • Bij meerdere werkplaatsen die regelmatig worden gebruikt, vallen deze ook onder ‘vaste werkplaats’ als daar in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht.
  • Voor ambulante werknemers (zoals wijkverpleegkundigen) die regelmatig naar dezelfde klanten reizen en daar werkzaamheden verrichten, is pas sprake van woon-werkverkeer als dit langer dan een jaar duurt. Als de duur van die werkzaamheden gelijk is aan de duur van de dienstbetrekking, dan is altijd sprake van woon-werkverkeer. Voor ondernemers (waaronder ook zzp’ers) gelden in beginsel alleen de reizen tussen de woon- of verblijfplaats en het eigen bedrijfsadres als woon-werkverkeer. Ook ondernemers moeten aan de eis voldoen dat de werkzaamheden op die specifieke werkplaats langer dan een jaar duren.
  • Reizen van gedetacheerde werknemers tussen de woon- of verblijfplaats en de plaats van de detachering gelden als zakelijke reizen als de detachering niet langer dan een jaar duurt.

                                                 

De regeling om aan te tonen dat u of uw werknemers niet meer dan vijfhonderd kilometer op jaarbasis rijden voor privé gereden kilometers blijft gewoon van toepassing maar is  door het wetsvoorstel bijna niet meer mogelijk.  

De nieuwe regels voor de reiskosten zijn in de Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer opgenomen. Deze regels waren al aangekondigd in het Lenteakkoord. Vanaf 1 januari 2013 is het niet langer mogelijk voor woon-werkverkeer een onbelaste vergoeding te geven.   

In het lenteakkoord voor 2013 is tevens afgesproken dat de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer wordt afgeschaft. Dat betekent dat een werkgever de reiskostenvergoeding niet meer onbelast mag verstrekken. Vaak is de reiskostenvergoeding echter een arbeidsvoorwaarde waar de werknemer toch recht op blijft houden. De werkgever zal deze dan vanaf 2013 moeten uitkering als een belaste vergoeding.