De valkuilen van de vooraf ingevulde aangifte

De Belastingdienst vult aangifteformulier voor de meeste Nederlanders van te voren in. Handig zou je zeggen, maar vaak kloppen die gegevens niet.  Met name de gegevens over het inkomen en de WOZ-waarde van de woning zijn niet altijd goed ingevuld.
 
Ongeveer 33% van de Nederlanders heeft op dit moment zijn belastingaangifte gedaan. Van de consumenten die in maart aangifte doen, gebruikt 64% de VIA. In 5% van die aangiftes blijkt een of meerdere fouten te zitten. Consumenten kunnen er dus niet automatisch van uit gaan dat de gegevens die al ingevuld zijn kloppen, terwijl ze wel zelf verantwoordelijk zijn.

Bijna de helft van de Nederlanders doet zelf zijn belastingaangifte. Ruim een kwart laat de aangifte invullen door een expert, 15% laat de aangifte invullen door hun partner, 10% door een familielid of kennis en 3% door een vakbond of ouderenbond. Het invullen van de belastingaangifte duurt voor 44% maximaal een uur en 43% is 1 tot 3 uur bezig met het invullen. De meeste gebruikte informatiebronnen zijn het helpscherm in het aangifteprogramma van de Belastingdienst en de website van de fiscus.