Duizenden foute brieven Belastingdienst

De Belastingdienst heeft duizenden Nederlanders per abuis een brief gestuurd die niet voor hen was bestemd. In die brief stond dat de wijze van uitbetaling van de kinderopvangtoestoeslag zou veranderen omdat ze een inburgeringscursus, re-integratietraject of studie volgden.

Betaalde baan

De meeste briefontvangers hebben een betaalde baan en wisten van niets. Een woordvoerder van de Belastingdienst bevestigt een bericht hierover.

Systeemfout

De fout is ontstaan door een fout bij de Belastingdienst. Gegevens zijn daardoor verkeerd aan elkaar gekoppeld. Daardoor is de brief bij de verkeerde huishoudens in de bus terechtgekomen. Het was de bedoeling dat alleen burgers die een reïntegratietraject, inburgeringscursus of studie volgen de brief kregen die beschreef dat Belastingdienst vanaf 2013 de totale uitbetaling voor haar rekening neemt.