Factuurvereisten in 2013

Per 1 janauri 2013 zijn er een aantal nieuwe eisen bijgekomen waaraan een factuur moet voldoen. Gemakshalve hebben wij ze allemaal toch nog even op een rijtje gezet gezet voor u.

 • De datum van uitreiking van de factuur (factuurdatum),
 • BTW-indentificatienummer van uw onderneming,
 • Naam, adres en woonplaats van uw onderneming EN van uw afnemer,
 • De datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden,
 • Het toegepaste BTW tarief,
 • Het BTW bedrag wat u moet betalen/afdragen,
 • Indien een vrijstelling of intracommunautaire levering (ICT levering) heeft plaatsgevonden moet u dit op de factuur vermelden,
 • Indien u gebruik maakt van de verleggingsregeling moet op de factuur staan: BTW verlegd,
 • Een eventuele eenheidsprijsexclusief BTW, betalingskortingenals die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen,
 • Hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen/diensten,
 • Opeenvolgend factuurnummer (er moet een logica in de nummering zitten,
 • BTW- indificatienummer van uw afnemer: alleen van toepassing verleggingsregeling of ICT levering,