Gebruikelijk loon DGA in 2014 naar € 44.000

loonstrookMet ingang van 2014 dient u als aandeelhouder met een aanmerkelijk belang, minimaal € 44.000 gebruikelijk loon te genieten als u ook werkzaamheden uitvoert voor de onderneming waarin u een belang heeft. De directeur-grootaandeelhouder heeft gezien zijn functie als aanmerkelijk belanghouder en werknemer altijd met deze wettelijke regel te maken. 

 In 2013 bedroeg het gebruikelijk loon nog € 43.000.  De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de aanmerkelijk belanghouder profiteert van de lagere belastingdruk bij dividend uitkeringen in vergelijking tot loonbelasting.

Hoger of lager gebruikelijk loon

 Het kan echter zijn dat in de praktijk een lager loon gebruikelijk is. In dat geval dient u aannemelijk te maken dat in een vergelijkbare functie, waar het aanmerkelijk belang niet van toepassing is, een lager loon betaald wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een parttime dienstverband of een startende onderneming. Het is altijd aan te raden om een lager gebruikelijk loon met argumenten te onderbouwen en dit af te stemmen met uw belastinginspecteur.

 Naast het lagere  gebruikelijk loon kan het ook mogelijk zijn dat een hoger loon gebruikelijk is bij uw functie. De bewijslast ligt hier bij de belastingdienst maar let u erop dat u niet te laag inzet. Wanneer een hoger loon gebruikelijk is dient u minimaal 70% van dat loon te hanteren als salaris. Echter dient het salaris minimaal het salaris van de meest verdienende werknemer zonder aanmerkelijk belang te bedragen.

Tot slot dient u rekening te houden met de afroommethode wanneer de omzet van uw onderneming voornamelijk aan uw werkzaamheden is toe te rekenen. In dat geval kan de belastingdienst uw gebruikelijk loon vaststellen op basis van de omzet minus bedrijfskosten en beperkte marge.