Geen ipad als kerstgeschenk, wel kleinere tablets

RTL heeft ruim 320.000 euro aan loonheffingen moeten betalen over de verstrekking van een iPad aan al haar werknemers in vaste dienst. De iPad kwalificeert namelijk als computer en vrijwel uitsluitend zakelijk gebruik was niet aan de orde. Als de werknemers een tablet van maximaal 7 inch hadden gekregen, was heffing achterwege gebleven.

RTL heeft in december 2010 aan al haar 664 werknemers in vaste dienst een iPad ter waarde van 699 euro verstrekt. Volgens RTL was de iPad aan te merken als “telefoon, internet en andere communicatiemiddelen” in de zin van artikel 15b, lid 1, onderdeel f Wet LB waarbij een zakelijk gebruik van meer dan 10% voldoende is en was daarmee sprake van een vrije verstrekking.

Rechtbank Haarlem (nr. 12/2572, LJN BY4908) acht echter sprake van een computer in de zin van artikel 15b, lid 1, onderdeel s Wet LB zodat pas bij (nagenoeg) geheel zakelijk gebruik (90% of meer) sprake is van een vrije verstrekking. De communicatiefunctie van de iPad is niet zodanig dat deze een centrale rol speelt. Mede gelet op het formaat van de iPad, het geheugen en de vele andere gebruiksmogelijkheden ziet de Rechtbank de iPad eerder als kleine computer die ook geschikt is voor verschillende vormen van communicatie. Bij de andere gebruiksmogelijkheden let de Rechtbank niet alleen op de traditionele computerfuncties als tekst- en dataverwerking, maar kijkt de Rechtbank met name ook naar mogelijkheden als het spelen van spelletjes, het maken en bewerken van foto’s, het lezen van e-boeken, het gebruiken van muziekfuncties en navigatiemogelijkheden. RTL probeerde nog tevergeefs de verstrekking van de iPad te vergelijken met de verstrekking van vakliteratuur. Aangezien vaststond dat de verstrekte iPads niet (nagenoeg) geheel zakelijk worden gebruikt, moet volgens de Rechtbank de verstrekking van de iPads tot het loon gerekend worden en was 323.687 euro loonheffing verschuldigd.

De Belastingdienst blijkt in de praktijk een nogal willekeurig onderscheid te maken naar de grootte van de tablet. Alle tablets die groter zijn dan 7 inch worden door de Belastingdienst niet aangemerkt als communicatiemiddel, ook als alleen de schermgrootte verschilt en alle functies hetzelfde zijn als bij kleinere modellen waar soms helemaal geen sim-kaart in kan worden geplaatst. Dit betekent dat de enorm populaire iPad met een scherm van 7,9 inch als computer wordt behandeld en dus alleen onbelast in het kerstpakket kan als wordt voldaan aan de 90%-eis.

Onder de werkkostenregeling bestaat overigens vanaf 2014 geen nihilwaardering meer voor de verstrekking van mobiele telefoons en smartphones.