Hypotheekrenteaftrek in een keer van 42 naar 38 procent

De hypotheekrenteaftrek voor middeninkomens daalt op 1 januari 2014 in één klap met bijna 10 procent door de verlaging van het middelste belastingtarief. Die belastingschijf gaat dan van 42 naar 38 procent om het verdwijnen van de zorgtoeslag te compenseren. Tegenover een belastingvoordeel van maximaal 1.800 euro staat een mindere aftrek van een gemiddeld circa 500 euro netto per jaar. Dat is een directe consequentie van het regeerakkoord, bevestigen de Tweede-Kamerfracties van VVD en PvdA.

De fiscale specialisten van de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA stellen dat de lagere aftrek het logische gevolg is van het verlagen van belastingtarieven. ‘Volstrekt helder dat die gekoppeld zijn’, zegt Ed Groot, van de PvdA. ‘Het is ondenkbaar dat een belastingtarief wel omlaag gaat en hetzelfde tarief voor de aftrekposten niet.’ Helma Neppérus van coalitiegenoot VVD sluit zich daarbij aan. ‘Maar de effecten kunnen we in de uitwerking altijd nog bekijken.’

Ook het ministerie van Financiën gaat ervan uit dat de hypotheekrenteaftrek in 2014 meedaalt met het tarief van de tweede en derde schijf van nu 41,95 en 42 procent. Om dit te voorkomen, zou de aftrek losgekoppeld moeten worden van de belastingschijven, maar daar is volgens het ministerie geen sprake van in het regeerakkoord.

In de gemiddelde situatie waar de hypotheekmarkt van uit gaat, kost de verlaging van de aftrek circa 500 euro. Dat bedrag is gebaseerd op een gemiddeld gezin met een gemiddelde hypotheek van 250.000 euro tegen een gemiddelde rente van 5 procent. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben circa 1,2 miljoen huishoudens met deze situatie te maken.

Door de belastingverlaging gaan ze er ook op vooruit. In het regeerakkoord is die schijfverlaging gekoppeld aan de gestegen zorgkosten voor gezinnen. De premie voor de zorgverzekering wordt in 2014 inkomensafhankelijk. Inkomens tot circa 36.000 euro gaan er daardoor op vooruit, daarboven op achteruit.

Regeerakkoord
In het regeerakkoord staat dat het maximale percentage waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken de komende 28 jaar omlaag gaat van 52 procent nu naar 38 procent. Huiseigenaren die nu in het 42-procentstarief vallen, bereiken die 38 procent echter niet in 2040, maar al meteen in 2014.

Het kabinet wil de verlaging van de hypotheekrenteaftrek compenseren met een verlaging van het toptarief van 52 naar 49 procent en een verlenging van de derde schijf. Daardoor is een hoger inkomen nodig om het hoogste belastingtarief te betalen. Daar staat tegenover dat meer mensen niet het toptarief, maar 38 procent mogen aftrekken.

Alledrie de verandering gaan in hetzelfde tempo, namelijk 28 jaar. Het maximale aftrektarief daalt tot 2040 met een half procent per jaar, het tarief van de hoogste schijf met 0,1 procent per jaar. De lengte van de derde schijf in 2040 is onbekend.