Invoering doorwerkbonus oudere werknemers

Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar. Dat zijn VVD en PvdA in het deelakkoord op 1 oktober 2012 overeengekomen. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen vanaf 2021 gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. De  regeling geldt voor werknemers met een inkomen tussen 90 procent en 175 procent van het wettelijk minimumloon. De bonus is maximaal voor mensen die 100 procent tot 120 procent van het minimumloon verdienen.

In het Begrotingsakkoord 2013 was eerder afgesproken dat de doorwerkbonus zou verdwijnen en niet zou worden vervangen door een andere vorm van heffingskorting.