Kabinet komt met alternatief voor inkomensafhankelijke zorgpremie

De regeringspartijen hebben besloten de inkomensafhankelijke zorgpremie niet in te voeren. In plaats hiervan worden vanaf 2014 een tweetal maatregelen met betrekking tot de heffingskortingen ingevoerd. Zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting worden allereerst verhoogd, maar aanvullend ook inkomensafhankelijk gemaakt. De algemene heffingskorting zal hierdoor voor de hoogste inkomens (vanaf ongeveer € 70.000) nog maar € 1.000 gaan bedragen. De arbeidskorting vervalt zelfs geheel bij inkomens boven € 100.000. Naast deze maatregelen wordt ook de derde belastingschijf (42%) verlengd, waardoor het hoogste tarief pas bij een inkomen van bijna € 63.000 wordt bereikt. 

Na overleg is gekomen tot de volgende wijzigingen:

  • Er komt geen inkomensafhankelijke zorgpremie. Het eigen risico in de zorg zal wel inkomensafhankelijk worden.
  • De zorgtoeslag blijft bestaan.
  • De verlaging van de derde schijf van de inkomstenbelasting van 42% naar 38% in 2014 gaat niet door. Het tarief blijft dus 42%.
  • De opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek zal gebruikt worden voor het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting.
  • De verlaging van de vierde schijf van de inkomstenbelasting van 52% naar 49% gaat niet door. Het tarief in de vierde schijf blijft dus 52%.
  • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan respectievelijk met € 75 en € 388 omhoog.
  • Voor hoge inkomens tussen de € 20.935 en € 62.941 zal de algemene heffingskorting echter met 3% worden afgebouwd.
  • De arbeidskorting zal worden afgebouwd tot € 0 voor inkomens vanaf ruim € 110.000.
  • Er komt daarnaast nog € 250 miljoen beschikbaar voor sociale maatregelen. Dit bedrag wordt mogelijk ingezet voor een langere duur van de WW-uitkering (dus bijvoorbeeld anderhalf jaar in plaats van één jaar).