Lenen van of aan uw eigen BV

Het is op dit moment weer een “hot-item” bij de Belastingdienst, lenen van de BV of lenen aan de BV. Vandaar dat we het onder de aandacht brengen.

Uit diverse rechterlijke uitspraken blijkt nog maar eens dat er fiscaal een duidelijk verschil is tussen de directeur- grootaandeelhouder (DGA) die geld leent aan zijn Besloten Vennootschap en de DGA die geld leent van zijn Besloten Vennootschap. Hoe zit dit precies?

Geld lenen van de BV

 Indien u als DGA geld leent van uw eigen BV, dan valt deze schuld in principe in Box 3. Dit betekent dat de rentelasten niet aftrekbaar zijn maar dat de schuld in mindering wordt gebracht op het vermogen in box 3 waarover u uiteindelijk 1,2% belasting moet betalen.Een uitzondering hierop is het geval waarbij u als DGA geld leent van uw BV met een specifiek doel waarvoor aftrek (in box 1) wel wordt toegestaan. Het bekendste voorbeeld hiervan is een lening voor de aankoop van uw eigen woning.

Rentepercentage. Als u geld heeft geleend van uw eigen BV, kijk dan samen met uw adviseur kritisch naar de hoogte van de rente. Als de lening in box 3 valt, is de rente namelijk bij u in privé niet aftrekbaar maar wel belast in de BV. Een lage rente is dan voordelig. Als de rente wel aftrekbaar is in box 1 kan een hoge rente voordelig zijn omdat er 42% of 52% kan worden afgetrokken.

Geld lenen aan de BV

Indien u geeld leent aan uw BV, valt deze vordering niet in box 3, maar onder de terbeschikkingsstellingregeling (tbs-regeling) van box 1. Dit betekent dat de van de BV ontvangen rente en eventuele waarde mutaties van de lening onder het progressieve tarief in box 1 vallen.

Verschil in fiscale behandeling

Rechterlijke uitspraken attendeerde ons nog maar eens op het feit dat een schuld aan de eigen BV anders wordt behandeld dan een vordering op de eigen BV.