Verlenging overgangsregeling werkkostenregeling ?

Het overleg over de evaluatie van de werkkostenregeling is uitgesteld van 30 januari 2013 naar 27 februari 2013. Volgens bronnen binnen Financiën zou tijdens dit overleg worden besloten tot verlenging van de overgangsregeling met twee jaar zodat alsnog allerlei knelpunten kunnen worden weggenomen. Uitstel en aanpassing was te verwachten omdat de regeling haar doel voorbijschiet.

De werkkostenregeling (WKR) was bedoeld als een vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting ten opzichte van de regeling voor vergoedingen en verstrekkingen maar werd al snel uitgebreid met uitzonderingen en moeilijk uitvoerbare regelingen. De invulling van de werkkostenregeling is nog steeds een ‘work in progress’, het is dan ook geen wonder dat maar ruim 10% van de werkgevers (tijdelijk) is overgegaan naar de WKR. De redactie heeft ook het idee dat veel werkgevers nog helemaal niet hebben nagedacht over de manier waarop zij de WKR gaan invullen en de consequenties voor arbeidsvoorwaarden en bijvoorbeeld nieuwe werknemers (zelfde arbeidsvoorwaarden of ‘uitgeklede’ arbeidsvoorwaarden). Verlenging van de overgangsregeling is voor deze groep werkgevers zinvol maar doet natuurlijk niets af aan het feit dat de WKR terug moet naar het oorspronkelijke doel: vereenvoudiging en lastenverlichting. Weekers moet zelf toch ook wel inzien dat regelingen zoals die voor aan gepensioneerden verstrekte kerstpakketten en werknemers zonder vaste werkplek alleen maar tot lastenverzwaring leidt bij werkgever en Belastingdienst. Ook staan in het Handboek Loonheffingen voor de WKR allerlei uitzonderingsmogelijkheden op de wettelijke regelingen waaraan werkgevers vertrouwen kunnen ontlenen. Het bestaan van dergelijke uitzonderingen geeft eigenlijk al aan dat de WKR herziening behoeft en hopelijk wordt hiertoe (eindelijk) besloten.