Verplichte Werkkostenregeling 2014 vertraagd

Per 1 januari 2014 zou de werkkostenregeling (WKR) verplicht worden, maar de implementatie ervan bleek lastiger dan vooraf was aangenomen. De politiek liet daarom afgelopen week weten dat de invoering van de WKR zeer waarschijnlijk één tot twee jaar vertraagd wordt.

Personeelsfeesten, kerstpakketten, bedrijfsfitness; leuke en benodigde bijkomstigheden die u als bedrijfsleider aan uw personeel aanbiedt. Met de komst van de WKR zouden alle fiscale regelingen omtrent deze vrije vergoedingen en verstrekkingen vereenvoudigd worden. Zo zou maximaal 1,5% van de totale fiscale loonsom onbelast vergoed of verstrekt mogen worden. Buiten deze forfaitaire ruimte zou een flinke eindheffing van 80% moeten worden betaald.

In de afgelopen drie jaar hebben sommige bedrijven ervoor gekozen de WKR in te voeren. In 2012 bleek slechts 1 op de 10 werkgevers te zijn overgestapt. Andere bedrijven kozen ervoor om door te gaan met de oude regelingen zoals de VV&V. Het Ministerie van Financiën heeft, naar aanleiding van de aflatende animo en een aantal problematische punten in de overgangsperiode, besloten om de WKR uit te stellen. Het ministerie wil deze punten logischerwijs aanpakken alvorens alle bedrijven de WKR op te leggen. Het zou voornamelijk gaan om verduidelijking van gebruikte termen zoals ‘werkplek’, met het idee dat zakelijke kosten tevens onder de WKR kunnen vallen, en meer gelijkheid tussen bedrijfsvoorzieningen en verstrekkingen/vergoedingen.

Administratieve knelpunten WKR

Ook een aantal administratieve knelpunten voor het mkb wil de staatssecretaris eerst aanpakken. Het is bijvoorbeeld erg lastig voor kleine ondernemingen dat ze hun BTW-aangifte eens per kwartaal doen terwijl ze de aangifte en afdracht van loonheffingen maandelijks moeten regelen.
De mogelijkheden voor vereenvoudiging van de WKR gaat de staatssecretaris momenteel verkennen. Via een internetconsultatie worden ook andere verbetermogelijkheden aan het bedrijfsleven voorgelegd. Naar verwachting gaat Weekers de verkenning binnen een maand aan de Tweede Kamer aanbieden.