Vrije ruimte werkkostenregeling wordt 1,5 procent

In het Belastingplan 2013 is een extra verhoging opgenomen van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling van 0,1 procent, maar in het regeerakkoord staat dat deze verhoging wordt teruggenomen.

Deze verruiming van 0,1 procent zou volgens het Belastingplan nog komen boven op de verhoging van de vrije ruimte met 0,1%-punt als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip die op 1 januari 2013 in werking treedt.

Het huidige percentage van 1,4 procent wordt in 2013 dus 1,5 procent in plaats van de eerdere aangekondigde 1,6 procent.

De verlaging levert de overheid vanaf 2014 een besparing op van 100 miljoen euro op jaarbasis.