Wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning aangenomen

De aftrek voor restschuld gaat naar 10 jaar. Het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Op enkele punten wordt het voorstel  aangepast wegens aangenomen amendementen en moties.

Wijzigingen

  • De termijn voor het fiscaal kunnen aftrekken van de rente op restschulden op eigen woningen te verlengen van vijf naar tien jaar (Amendement Neppérus-Groot);
  • Het overgangsrecht wordt uitgebreid voor belastingplichtigen die tijdelijk verhuren en na die verhuurperiode weer terugkeren naar de voormalige eigen woning (Amendement Koolmees);
  • Kabinet gaat onderzoeken hoe hypotheekverstrekkers belemmeringen voor het meefinancieren van restschulden bij doorstroom op woningmarkt weggenomen kunnen worden (Motie Klaver-Schouten)