Horizontaal toezicht

Deelnemen aan Horizontaal Toezicht – de voorwaarden op een rij

Wilt u meedoen aan het Horizontaal Toezicht? Dat kan! Het is echter niet verplicht. Hieronder leest u hoe Horizontaal Toezicht werkt en wat de voordelen zijn. En aan welke voorwaarden u moet voldoen.

De voordelen

  • U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag.
  • U krijgt minder controles, omdat convenantsaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
  • U krijgt snel antwoord op uw vragen en opmerkingen. Wij krijgen namelijk één vaste contactpersoon binnen de Belastingdienst.

Horizontaal Toezicht – hoe werkt dat?
Het fiscale proces is de hele administratieve keten: van transacties tot aangifte en aanslag. Hierin spelen drie partijen een rol: u als ondernemer, VRN Advies als fiscaal adviseur en de Belastingdienst. Met Horizontaal Toezicht stelt de Belastingdienst samenwerking tussen deze partijen centraal.

Horizontaal Toezicht – wat houdt dat voor u in?
Alle kwesties die voor u fiscaal van belang zijn, stemmen wij vooraf met de Belastingdienst af in een vooroverleg. Controles van de fiscale aangiften achteraf kunnen door deze manier van afstemming vaak achterwege blijven. De Belastingdienst stelt echter wel als voorwaarde dat de fiscaal adviseur aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. Pas dan sluit de Belastingdienst een convenant met een adviseur. Wij voldoen als kantoor aan deze eisen. Kiest u voor Horizontaal Toezicht, dan bent u bij ons dus aan het juiste adres.

Wilt u meedoen?
U kunt alleen meedoen als u bevestigt dat u uw financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert. En dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. U bevestigt dit met het ondertekenen van de deelnemersverklaring. Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst (hoe?)

Wilt u niet meedoen?
Het staat u vrij om niet deel te nemen aan het Horizontaal Toezicht over te gaan. In dit geval verandert er niets voor u. De Belastingdienst blijft uw dossier behandelen op de manier die gewend bent. U profiteert echter ook niet van de voordelen van Horizontaal Toezicht.